Notice & Takedown

OntdekDeventer.nl zet zich op onafhankelijke en enthousiaste wijze in voor de promotie van Deventer, haar ondernemers en de evenementen-organisatoren van de stad. Bij het samenstellen van onze content gaan wij zo zorgvuldig mogelijk te werk.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat u van mening bent aanspraak te kunnen maken op de rechten van door ons geplaatste content of afbeeldingen, en heeft u liever niet dat u hierdoor een steentje bijdraagt aan de promotie van onze mooie stad, laat ons dit dan gerust even weten.

U kunt een Notice & Takedown verzoek indienen door een e-mail te sturen,waarin u aangeeft over welke content het gaat en waarom u van mening bent dat u rechthebbende bent over de door ons gebruikte content.

Wij kunnen uitsluitend verzoeken in behandeling nemen waaruit d.m.v. door u aangeleverde bewijsstukken blijkt dat u daadwerkelijk de rechten over de geclaimde content bezit. Verzoeken waarbij deze bewijsstukken ontbreken kunnen helaas niet in behandeling worden genomen en zullen wij zonder verdere actie/reactie van onze zijde als niet ontvangen beschouwen.